» SZŰRŐCSERE GRAFIKON

Reverse Ozmózis készüléknél

Grafikonon ábrázoljuk, hogy mennyi a készülék éves fenntartási költsége.
Típusszám Megnevezés Egységár 6-12 havonta összesen 12 havonta összesen 24 havonta összesen
FCPS20 20 mikronos előszűrő betét 1.015 Ft 3.820 Ft 9.500 Ft 21.500 Ft
FCPS5 5 mikronos előszűrő betét 1.015 Ft
FCCBL hálosszén szűrőbetét 1.790 Ft
AICRO utóaktív szénszűrő patron 2.690 Ft
AIMRO visszasózó patron 2.990 Ft
TLC-75F ozmózis membrán 12.000 Ft

A táblázatban szereplő árak a munkadíjat nem tartalmazzák, az általunk végzett szűrőcsere munkadíja 4.000.- Ft az általunk vállalt térségekben. Lásd: Elérhetőségek menüpont alatt.

Asztali víztisztító készüléknél

A felsorolt szűrőbetétek közül bármely típussal kedvező áron üzemeltetheti víztisztítóját!Kombi víztisztító szűrőbetét (+Ezüst+KDF): 6 havonta 3.000.- Ft
GAC aktívszén előszűrő (+Ezüst+KDF): 12 havonta 4.500.- Ft
Tourmalin + kalciummal dúsított szűrő: 12 havonta 6.000.- Ft
Olasz prémium szűrő (ezüsttel impregnált 0.3mic): 12 havonta 9.000.- Ft


» ELŐNYÖK

  • Nem kell cipekednie
  • Nem kell bajlódnia az üres flakonokkal
  • Nem foglalják a helyet a palackozott vizes rekeszek a lakásában
  • Korlátlanul áll rendelkezésére, ételei-italai elkészítésére
  • Óvja környezetét

» AJÁNLÓI RENDSZER
Amennyiben Ön termékeinket ajánlja ismerőseinek!

- Asztali víztisztító esetén: 4 ajánlást követően egy 6.000.- Ft értékű szűrőbetéttel ajándékozzuk meg!
- Reverse Ozmózis víztisztító esetén: 3 ajánlást követően egy 13.500.- Ft értékű éves szűrőcserével ajándékozzuk meg!

Az ajánlói elszámolás menete: Sikeres vásárlás esetén, kérjük, e-mailben küldjék el részünkre az ajánlott személyek nevét, címét a sikeres azonosítás érekében! Ezután Önt megilleti a felajánlott ajándék szűrőbetétek egyike.


» PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállalunk víztisztító készülékeinkre.

Az ekva.hu oldalon Ön minden kockázat nélkül vásárolhat, ugyanis mi átvállaljuk a kockázatot. Minden termékünkre a törvényben leírt 8 napon felül még 22 napig, azaz összesen 30 NAPIG 100%-os pénz visszafizetési garanciát vállalunk! Amennyiben nem elégedett a megrendelt termék minőségével, csak annyit kell tennie, hogy jelzi ezt felénk az e-mail címen, valamint visszaküldeni hozzánk a terméket, mi pedig megtérítjük a vételárát. A pénz visszafizetési garanciánkra az alábbi törvényi feltételek vonatkoznak.

Elállás joga

Az Ekva international kft. szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a Vásárló 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától.

Ismertető a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletből: A Vásárló a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja:

• A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig
• Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig
• Ha a törvényi előírás szerinti írásbeli megerősítés kézhezvétele, annak ismertetésére a termék kézhezvételének napjától, vagy a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, abban az esetben attól az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra. • Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
• Az ekva.hu a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.
• A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
• A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

• Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.
• Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.
• Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
• hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.
• hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében
• szerencsejáték-szerződés esetében
• hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében
• élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre
• az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén írásban ( ), vagy telefonon (+36 20 / 214 51 03). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül az Ekva International kft a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)