Adatkezelési tájékoztató

1. A tájékoztató célja

Az Ekva International Kft., továbbiakban mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak.

Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy vállalkozásunk miként gyűjti és kezeli a felhasználók / ügyfelek személyes adatait, és azokat milyen módon használja fel.

A tájékoztató az alábbi rendelkezések figyelembe vételével készült:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelő fenntartja a jogot a tájékoztató megváltoztatására, melynek tényéről felhasználóink ezen oldalon kapnak értesítést.

2. A weboldal üzemeltetője | Adatkezelő

Cégnév: Ekva International Kft.
Adószám: 23148806-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-077120
Adatvédelmi azonosító: 04205-0001
Székhely: 4824 Szamosszeg, Árpád utca 54.
Telefon: +36 20 / 214 51 03
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldal: www.ekva.hu
Adatvédelmi kapcsolattartó: Gergely István

3. A kezelt adatok köre

Weboldalunk használata során az Elérhetőség menüpontban kérünk be kapcsolattartási okokból személyes adatot. Cégünknek elektronikus levelet küldő felhasználóink nevére és e-mail címére minden esetben szükségünk van a levél megválaszolásához. A továbbiakban a weboldalunk használata során nincs lehetőség regisztrációra, hozzászólásra, hírlevél feliratkozásra. Nincsenek rejtett adathalász eszközök beépítve. Weboldalunk működésének célja a vállalkozásunk tevékenységi köreinek ismertetése.

Weboldalunk háttere CMS tartalomkezelő rendszerre épülve, bővítmények használatával, a felhasználói élmény javításának céljából a felhasználó számítógépén egy veszélytelen azonosító adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, anonim módon. Továbbá analitikai elemzéshez a Google Analytics (Google Inc.) rendszerét használjuk. Sütikezelési szabályzatunkat külön menüpontban részletezzük.

Az adatkezelő az oldal üzemeltetése során olyan személyes adatokhoz juthat, amelyek lehetővé tehetik a felhasználó azonosítását. Ilyen adat lehet például a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett weboldal címe.

4. Az adatkezelés célja és elvei

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy a felhasználók / ügyfelek személyes adatait a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, és a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérően nem használja fel.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás és a nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelések célja lehet:

 • tartalomszolgáltatás,
 • a felhasználóval, ügyféllel való kapcsolattartás,
 • a felhasználói élmény javítása,
 • statisztikák, elemzések készítése,
 • díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás,
 • a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a személyes adatok hitelességét nem ellenőrzi. Ha egy felhasználó nem a saját adatait adta meg, az ő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő indokolt esetekben – hivatalos hatósági eljárás, bírósági, rendőrségi megkeresés, ... – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett felhasználó / ügyfél személyes adatait.

Az adatkezelés alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR: General Data Protection Regulation);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

5. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó és ügyfél által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg nem kéri írásban az adatok törlését. Ezt az igényt az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet bejelenteni. Az adatok törlése az elküldött igényének beérkezésétől számított 10 munkanapon belül történik meg.

A rendszer működése során automatikusan rögzített adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

6. A felhasználó jogai

A felhasználó / ügyfél tájékoztatást és hozzáférést kérhet az adatkezelő által kezelt személyes adatairól a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre írt elektronikus levélben. A kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen azonosítható.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, és kérheti a rá vonatkozó adatok módosítását, helyesbítését, visszavonását és törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: például a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből, tudományos kutatási vagy statisztikai célból, vagy jogi igények érvényesítéséhez.

7. Az adatkezeléshez kapcsolódó külső cégek

Az adatkezelő a weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódóan külső szolgáltatókat vesz igénybe, például analitika kezeléséhez, levelezéshez, tárhely igénybevételéhez, ...

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat csak az előre meghatározott célokra használja fel.

Az oldal működtetése során az alábbi cégek lehetnek érintettek adatkezelésben:

Tárhely szolgáltató | Adatfeldolgozó
Név: Sybell Informatika Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
Telefon: +36 1 / 707 67 26
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldal: www.sybell.hu

Könyvelés | Adatfeldolgozó
Név: Optimum Kontroll Team 2000 Kft.
Székhely: 1147 Budapest, Lőcsei u. 9/A
Telefon: +36 1 / 460 09 83
Weboldal: www.optimumkontroll.hu

Futárszolgálat | Adatfeldolgozó
Név: Express One Hungary Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Telefon: +36 1 / 877 74 00
Weboldal: www.expressone.hu

Futárszolgálat | Adatfeldolgozó
Név: MPL Futárszolgálat (Magyar Posta Logisztika) - Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefon: +36 1 / 333 77 77
Weboldal: www.posta.hu

Google Ireland Limited | Adatfeldolgozó
Google Analytics, GMail, YouTube
Székhely: Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk látogatottsági- és érdeklődési köreinek elemzése érdekében Google Analytics monitorozást használunk, melynek célja képet adni a látogatások felosztásáról, anonim módon. Bizonyos esetekben YouTube videókat ágyazhatunk be aloldalainkba. Levelezésünk a GMail rendszerében történhet. A felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Google Adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelő semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik a weboldalunkon elhelyezett linkekről elérhető honlapok felett, nem vállal felelősséget sem azok tartalmáért, sem azok adatkezeléséért. A személyes adatok biztonsága érdekében javasolt elolvasni a honlapunkon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

8. Jogérvényesítési lehetőség

Látogatóink adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen jelezhetik.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) fordulhat.